ett komplett projektledningsföretag inom rivning som utför stora och små entreprenader

Vår verksamhet

Vi är ett komplett projektledningsföretag inom rivning som utför stora och små entreprenader. Vi erbjuder alla tjänster inom rivning, betonghåltagning och sanering. Vi har över 50 års gemensam erfarenhet av rivningsbranschen. Vi arbetar mestadels i Stockholms län men utför även projekt i andra delar av Sverige. Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv och innehar giltigt kollektivavtal. Vi är medlem i Riv & Saneringsentreprenörerna. Vi arbetar efter Kvalitetsgruppens kvalitets-, miljö och arbetsmiljöplan.
Håltagning

Håltagning och rivning går hand i hand. För kunden är det oftast bäst om det är samma entreprenör som utför båda entreprenaderna. Med god planering mellan rivning och håltagning blir utförandet det bästa. Vi utför håltagningar för alla typer av projekt: Installationer, dörrar, schakt, trappor, hissar, fasader, yttertak, etc. Håltagningen utförs med borrning och sågning i betong, tegel och granit samt vajersågning i betong och berg.

Rivning

Vi utför alla typer av rivningsentreprenader. Rivningen kan vara allt från enklare lättrivning till komplicerade totalrivningar på höga höjder. Oavsett det behov du som kund har hjälper vi dig med alla tänkbara uppdrag. Med vår långa erfarenhet från rivningsbranschen har vi varit med om många komplicerade projekt. Inom lätta konstruktioner utför vi rivning av: Väggar, undertak, golvbeläggning och slipning, installationer, skrotning av tak, etc. Allt till ett stomrent resultat. Inom tunga konstruktioner utför vi rivning av: Betongväggar, betongvalv, fasader, yttertak, tegelkonstruktioner, sågningar, stålavväxlingar, rulltrappor, hissar, etc. Inom totalrivningar utför vi rivning av alla typer av byggnader.

Sanering

Många rivningar innehåller MFA, miljöfarligt avfall. Man skall ha stor respekt för MFA och det är mycket viktigt att det tas om hand på rätt sätt. Vi utför alla typer av saneringar: kakel, fix och fog, rörböjar, svartlim, mattor, sprutasbest, ventilationsaggregat, etc. Vi utför även alla typer av PCB saneringar.

Medarbetare

På Rivkompaniet finns erfaren personal med lång erfarenhet inom branschen. Du är välkommen kontakta oss oavsett om det gäller nya uppdrag eller information. Vid förfrågningar angående håltagning kontakta Mats Udd. Vid förfrågningar angående rivning och sanering kontakta Pauli Hietala eller Eric Leijonhufvud.
Mats Udd Håltagning/kalkyl
070-471 44 50 mats@rivkompaniet.se
Pauli Hietala Rivning/kalkyl
073-732 32 34 pauli@rivkompaniet.se
Eric Leijonhufvud Vd/Kalkyl
070-540 70 70 eric@rivkompaniet.se